Διαθέτουμε πλυστικές μηχανές ζεστού και κρύου νερού μέγιστης πίεσης 200bar.