Διαθέτουμε μηχανήματα υδροβολής, μέγιστης πίεσης έως 3300bar.