Υδραυλικά χειριστήρια από 20 – 400 lit, 350 bar.

Mονομπλόκ ή διαιρούμενα, μονής ή διπλής ενεργείας με πνευματικές, υδραυλικές, ηλεκτρικές & χειροκίνητες εντολές.