Υδραυλικά και ηλεκτρικά βαρούλκα έλξης, κάθετης ανύψωσης κατάλληλα για οδική βοήθεια, γερανούς και πλοία.