Διαθέτουμε πλήρη γκάμα ρεκτιφιαρισμένων σωλήνων (τούμπο), βάκτρων απλών και χρωμιομένων για κατασκευή υδραυλικών εμβόλων.