Συσσωρευτές αζώτου πνευματικοί, υδραυλικοί με μεμβράνη ή ασκό χωρητικότητας έως 55lit και μέγιστης πίεσης έως 360bar.