Πρέσσες ελαστικών σωλήνων χειροκίνητες, αυτόματες, σταθερές, μεταφερόμενες με κινητήρα μονοφασικό, τριφασικό και DC και κοπτικά ελαστικών σωλήνων.