Μιζαντλίες συνεχούς τάσης 12VDC και 24VDC με δοχείο ή χωρίς κατάλληλες για σύστημα ανατροπής, υδραυλικές πόρτες, επικαθήμενα φορτηγά και γερανούς.