Ηλεκτροβαλβίδες normaly open, normaly closed, καρφωτές, αναβατωρίου, σφυριού, NG4 έως NG32, μέγιστης παροχής Q= 400 lit και μέγιστης πίεσης P= 350 bar