Υδραυλικοί πλανητικοί μειωτήρες οριζόντιας και κάθετης τοποθέτησης και κιβώτιο (split shaft unit) για τοποθέτηση αντλιών.