Υδραυλικοί κύλινδροι μονής και διπλής ενεργείας, τηλεσκοπικοί και κατασκευή αυτών σε διάφορες διαμέτρους και διαδρομές αναλόγως των απαιτήσεων της εφαρμογής και του πελάτη.