Υδραυλικές βαλβίδες, ασφαλείας, στραγγαλιστικές, ανεπίστροφες, διαχωριστές, συγκράτησης φορτίου, antishock, over center, προτεραιότητας από R 1/4 – R 1’1/2 με μέγιστη παροχή 400lit/min και μέγιστη πίεση έως 1000 bar. 
_DSC1521