Υδραυλικά ψυγεία με υδραυλικό ή ηλεκτρικό βεντιλατέρ, παροχής από 5lit/min έως 400lit/min κατάλληλα για εγκατάσταση σε γερανούς, βαρέλες μπετόν, υδραυλικά σφυριά, μηχανήματα έργων και βιομηχανική παραγωγή. 

Υδραυλικά ψυγεία γλυκού νερού και θαλασσινού νερού.