Γραναζωτές αντλίες αλουμινίου, normal, τύπου Βosch, SAE A, SAE B από 0,15cc/min έως 250cc/min, μονές, διπλές και πολλαπλές.

Γραναζωτές αντλίες μαντεμένιες από 5cc/min έως 250cc/min, μέγιστης πίεσης έως 350bar.

clark-pumps
high-pressure-pums