Εμβολοφόρες αντλίες ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος, μεταβαλλόμενης παροχής, σταθερής παροχής, ανατροπής – γερανών, ειδικές για εφαρμογές στη ναυτιλία και στα μηχανήματα έργων.