Γραναζωτοί διαχωριστές ροής, ρυθμιζόμενοι και ισομερούς διαχωρισμού.