Όργανα μέτρησης και ρύθμισης πίεσης, παροχής και θερμοκρασίας.