Ανταλλακτικά και επισκευή πτερυγιοφόρων αντλιών και μοτέρ των γνωστών οίκων.