Ανταλλακτικά και επισκευή εμβολοφόρων αντλιών και μοτέρ των γνωστών οίκων.