μελάτη-και-κατασκευή

Είμαστε ειδικοί στη μελέτη και σχεδίαση συστημάτων υψηλής πίεσης

Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας με επικεφαλής πτυχιούχο μηχανολόγο μηχανικό του ΕΜΠ, προτείνει, μελετά, σχεδιάζει (σε ηλεκτρονική μορφή) και ακολούθως, κατασκευάζει οποιαδήποτε εφαρμογή υψηλής πίεσης αναλόγως των αναγκών και απαιτήσεών σας. Κατασκευάζουμε οποιασδήποτε μορφής, πίεσης και κυβισμού αντλίες, όλων των τύπων, κατάλληλες για πολλαπλές εφαρμογές, καθώς και υδραυλικά έμβολα μονής – διπλής ενεργείας, ανεξαρτήτως διαμέτρου ,διαδρομής και τονάζ. Επίσης, κατασκευάζουμε υδραυλικά συγκροτήματα (power pack) χωρητικότητας από 0,25 έως 1000 lt.

“Στόχος μας η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας, μέσω σύγχρονων και αξιόπιστων λύσεων”

Σας παρουσιάζουμε ορισμένα δείγματα κατασκευών – έργων μας

  • Inox hydraulic hoses

  • p1014625