Διαθέτουμε πλήρη γκάμα ρεκτιφιαρισμένων σωλήνων (τούμπο), βάκτρων απλών και χρωμιομένων για κατασκευή υδραυλικών εμβόλων.

boiler-tubes
ht1ti9ufmrgxxagofbx7
carbon-fibre-tubes