Ανανέωση συνεργασίας με τoν όμιλο εργοστασίων Interpump Group.